Украина, 01004, Киев, ул. Шелковичная 42-44 +380 (44) 490 12 77

Архивное законодательство

Ниже представлены законы Украины и другие нормативные акты, регулирующие деятельность в сфере архивного хранения, персональных данных, защиты информации, документооборота и бухгалтерского учета, электронной подписи, а также других смежных сферах.

Закон України «Про захист персональних даних» від 01-07-2010

ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист персональних даних Стаття 1. Сфера дії Закону Цей Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних. Цей Закон поширюється…

Читать полностью

Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24-12-93

ЗАКОН УКРАЇНИ Про Національний архівний фонд та архівні установи ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 15, ст.86 ) { Вводиться в дію Постановою ВР N 3815-XII ( 3815-12 ) від 24.12.93, ВВР, 1994, N 15, ст.87 } { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 498/95-ВР від 22.12.95,…

Читать полностью

Наказ міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях»

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 18.06.2015 № 1000/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 червня 2015 р. за № 736/27181 Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях Відповідно до статті 31 Закону України «Про Національний архівний фонд…

Читать полностью

Наказ мінюсту України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів»

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ НАКАЗ 12.04.2012  № 578/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 р. за № 571/20884 Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів Відповідно до статті 6 Закону…

Читать полностью

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.365 ) Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні. Стаття 1. Визначення термінів Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:…

Читать полностью
Узнайте больше о компании

Обратитесь в ОСГ Украина сегодня

Воплотите свои мечты! Пообщайтесь с консультантом: +380 (44) 490 12 77

    Спасибо! Ваше сообщение было успешно отправлено. Мы ответим вам в ближайшее время.
    ОСГ Рекордз Менеджмент Украина: +380 (44) 490 12 77.