Украина, 01004, Киев, ул. Шелковичная 42-44 +380 (44) 490 12 77

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 40, ст.365 )

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні

Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні:
активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;
бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;
...

Скачать

Узнайте больше о компании

Обратитесь в ОСГ Украина сегодня

Воплотите свои мечты! Пообщайтесь с консультантом: +380 (44) 490 12 77

    Спасибо! Ваше сообщение было успешно отправлено. Мы ответим вам в ближайшее время.
    ОСГ Рекордз Менеджмент Украина: +380 (44) 490 12 77.